Velkommen til Norges offisielle klimakalkulator!

En rekke forskere har bidratt slik at du på riktigst mulig måte skal kunne regne ut din påvirkning på miljøet.

Kalkulatoren gir deg et bilde både av dine direkte utslipp og av utslipp knyttet til forbruket ditt.